ÜSTÜN YETENEKLİLERİN ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRİLMESİ

(A CHANCE TO TEACHERS TO UNWRAP THE PACKAGES OF THE GIFTED)

Ankara Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yürütücülüğünde ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan projenin amacı üstün yetenekli öğrenciler için eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda üstün yetenekli bireylerin öğretmenlerine yönelik “BİLSEM öğretmenleri için öğretmen eğitimleri” ve “eğitim materyallerinin çevrimiçi veri tabanı yoluyla kullanımının sağlanması” gerçekleştirilecektir. Projenin beş ana etkinliği bulunmaktadır; I. İhtiyaç analizi II. İyi uygulamalar ve alanyazın raporu III. Çalıştaylar, IV. Öğretmen Eğitimi V. Veritabanı oluşturulması. Bu etkinlikler başvuru yapan iki kurum tarafından ortak yürütülecektir.