BİLİM YOLUNDA “BEN DE VARIM!”


KÜYMER, KALİTTO ve Eğitim Fakültesi işbirliğiyle yürütülen bu projeyle öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılarak kişisel ve mesleki kazanım elde etmeleri hedeflenmektedir. Proje süresi 12 aydır (MART 2019- MART 2020).

Bu doğrultuda projenin amacı; lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılımı sağlanarak kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesidir. Bu amaçla öğrencilere yaratıcı düşünme becerileri ve bilimsel çalışmalar konusunda eğitimler verilerek öğrencilerin; patent, makale, bildiri, kitap/kitap bölümü, bilimsel etkinlik düzenleme ürünlerini ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.