Stratejik Plan

Küymer

ÜSTÜN YETENEKLİLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-2022 STRATEJİK PLAN

 • Üstün yetenekli ve/veya üstün yetenek potansiyeli olan bireylerin gelişimini doğrudan ya da dolaylı olarak desteklemek amacıyla akademik ve bilimsel bilgi üretmek ve bu bilgileri ilgili kişilerle paylaşmak.
 • Üniversitemizin tüm öğrencilerinin fayda sağlayabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekler konularda (örn., yaratıcı düşünme, akademik başarı ve motivasyon, sosyal kaygı) alanında uzman kişiler tarafından sunulacak eğitimler ve seminerler düzenlemek.
 • Üstün yetenekli bireylerin veya üstün yetenekli çocuğu olan ailelerin danışma ve rehberlik hizmeti almaya yönelik taleplerini uzmanlarımız aracılığıyla karşılamak.
 • Üstün yetenekli bireylerin destek süreçleri için ileri teknoloji sistemler geliştirmek.
 • Gaziantep şehrindeki eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunacak seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemek.
 • Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve BİLSEM gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etkinliklerin yaygın etkisini artırmak.
 • Merkezin sosyal medya hesaplarını güncel tutmak ve takip edilmesini yaygınlaştırmak.
 • Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020-2022 Akademik Yılı Faaliyet Planı
 • Birinci akademik hedef doğrultusunda TÜBİTAK VE AB destekli projelere başvurmak.
 • Hedef Kitle: Öğretmenler, akademisyenler
 • Zamanlama: Proje başvuru dönemleri
 • “Bilim Yolunda Ben de Varım” Projesi kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik artırılmış gerçeklik uygulamaları ve bu uygulamaların üstün yeteneklilerin eğiminde kullanımı ile ilgili yurt dışından katılacak olan bir uzman tarafından seminer verilmesi planlanmaktadır.
 • Hedef Kitle: Seminerler üniversitemizin tüm öğrencilerine ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlere yöneliktir.
 • Zamanlama:  2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi içerisinde bir kez seminer düzenlenmesi planlanmaktadır.
 • TUBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı Proje başvurusunda bulunulması planlanmaktadır.
 • Hedef Kitle:  Ortaokul öğrencileri
 • Zamanlama:  2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi içerisinde başvurunun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin kabulü durumunda bahardöneminde uygulamaya geçilecektir.
 • PDRMER ve HKÜ Eğitim Fakültesi işbirliği ile Gaziantep ilindeki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere ve okul psikolojik danışmanlarına ihtiyaç duydukları alanlarda (üstün yetenek, sınıf yönetimi, etkili iletişim, pozitif davranış yönetimi gibi) atölye çalışmaları ve/veya seminerler organize etmek. Bu çalışmaların Güz ve Bahar döneminde birer kez düzenlenmesi planlanmaktadır.
 • Hedef Kitle:  Gaziantep ilindeki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere ve okul psikolojik danışmanları. Okullar talebe göre belirlenecektir.
 • Zamanlama: Kasım 2019 ve Nisan 2020 aylarında öğretmenlerin seminer dönemlerinde yapılacaktır.
 • Sanal gerçeklik kullanımının eğitim ve ruh sağlığı süreçlerine entegrasyonu ile ilgili BAP projesi başvurusunun yapılması planlanmaktadır.
 • Hedef Kitle:  Üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğrencileri
 • Zamanlama: 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi içerisinde başvurunun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin kabulü durumunda bahar döneminde uygulamaya geçilecektir.
 • Üstün Yeteneklilerin Desteklenmesi” Başlıklı AB Projesinin kabulü durumunda uygulamalarına başlanması planlanmaktadır.
 • Hedef Kitle:  Üstün yetenekli bireyler ve öğretmenleri
 • Zamanlama: 2021-2023 tarihleri
 • Üstün yetenekli bireylere yönelik aylık bilim atölyelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 • Hedef Kitle:  Üstün yetenekli bireyler
 • Zamanlama: 2020-2021 Akademik Yılında Kasım ayından itibaren bir aylık periyotlarla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 • Lisans öğrencilerine yönelik TÜBİTAK 2209 projelerine danışmanlık verilmesi planlanmaktadır.
 • Hedef Kitle:  Lisans Öğrencileri
 • Zamanlama: 2021-2022 Akademik Yılında Aralık ayından itibaren en az üç danışmanlık verilmesi planlanmaktadır