Amaçlar

Küymer

ÜSTÜN YETENEKLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇLARI

 • Üstün yetenekli bireylere sunulan eğitimin kalitesini arttırmak ve ülke geneline bu eğitim sistemini yaymak.
  • Üstün yetenekli bireylerin gelişimini destekleyen eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarı kurmak, benzer amaçla kurulan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve mevcut araştırma ve projelere katkı sağlamak.
  • Üstün yetenekli bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek. Uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, uygulamak ve takibini yapmak.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek ve yapılan bilimsel toplantılara katılmak.
  • Üstün yetenekli bireylerin akademik, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen eğitim ortamları ve eğitim programları hazırlamak.
  • Üstün yetenekli bireylerin rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçlarının belirlenmesi, programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına öncülük etmek.
  • Üstün yetenekli çocukların eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde araştırılmasını gerçekleştirerek kamuoyuyla paylaşmak üzere iletişim ağı kurmak.
  • Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına yönelik çalışma yapmak, ölçek geliştirmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçeklerin kültürümüze uyarlamak.
  • Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde üstün yetenekliler ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak.
  • Üstün yetenekli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmeleri için eğitim ve rehberlik hizmetleri düzenlemek. Üstün yetenekli çocukların gelişimini destekleyerek bilgi, tutum ve davranış kazandırmak.
  • Sertifikalı eğitim programları ve kursları düzenlemek. Üstün yetenekli çocukların eğitiminde görevli olan meslek gruplarını gelişimini desteklemek.
  • Üstün yeteneklilerin kariyer seçimine yönelik etkinlikler düzenlemek ve kariyer psikolojik danışmanlığı hizmeti vermek.
  • Ülkemizdeki üstün yeteneklilerin değerlendirilmesine ve bu bireylerin topluma yararlı kişiler olmalarını katkıda bulunacak araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlamak.