Kalyoncu Üstün
Yetenekliler Merkezi

Üstün yetenekli bireylere sunulan eğitimin kalitesini arttırmak ve ülke geneline bu eğitim sistemini yaymak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Tanıtım Filmi

Eğitim, araştırma ve yenilik odaklı, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, özgürlük, adalet ve ahlak temelli eğitim veren, dünyanın rekabetçi piyasalarında yer alacak bilgi ve beceriye sahip mezunlar vermeyi amaçlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2008 yılında kuruldu.

Bünyesinde üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılması, tartışılması ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımın kazandırılması için tüm olanaklarını seferber eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi, “Eğitimin Hayat Boyu Seninle” sloganıyla eğitim ve öğretime yenilikçi ve girişimci nesiller yetiştiriyor.

Duyurular

Bilgi Bankası

TC. Milli Eğitim Bakanlığı

Gaziantep Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri

Game Conference