ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU

İki oturum olarak gerçekleştirilen “Üstün Yetenekli Çocuklar Sempozyumu”nun ilk oturumuna konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilgün Metin, “Üstün yetenekli çocukların özelliklerinin belirlenmesi” konulu sunumunu yaptı. “Yetenekler doğuştan, beceriler ise sonradan kişinin kazandıkları birikim ve tecrübelerle olur” diyen Metin, “İnsan doğar, doğumuyla beraber her kişinin ayrı ayrı yetenekleri ortaya çıkar. Kişi sonrasında yaşadıkça birçok bilgi ve becerilere sahip olur. Eğer bir kişi, yaşadığı müddetçe edindiği çeşitli bilgiler ve beceriler dahilinde yeteneklerini de kullanabilirse başarıya ulaşabilmektedir” dedi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Ataman ise,”Üstün yetenekli çocukların aileleriyle çalışmalar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ataman, “Çocuklarınıza tutamayacağınız sözler vermeyin, çünkü siz unutsanız dahi çocuklar unutmaz ve mutlaka gelip size söz verdiklerinizi hatırlatır” diyerek aileleri ve eğitimcileri uyardı.

Sempozyumun ikinci oturumu, TED Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. A. Gülşah Saranlı’nın ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay’ın sunumları ile devam etti. Önemli noktalara değinen konuşmacılar tüm katılımcılardan tam not alırken, sempozyum toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.